Daisy

有貓就讚。 我係 Cosmos 生態系研究者,文章係個人觀點同學習筆記,一邊寫一邊幫助自己理解。有能力最好睇原文唔好睇我寫,否則要接受翻譯來去都係果堆字眼,覺得雞精就唔好睇嘞。 自封 LikeCoin 後援會頭號會員及會長、高重建盲粉、元祖讚賞公民 2019年1月1日加入。 本人所撰寫之內容不歡迎任何人以任何方式截圖分發,斷章取義,斥責不雅,敬請自重。除非 tag 我或關聯文章,否則不予回應。

Matters 成就清單 | 好好玩

發布於

鬼馬小樹懶 @樹懶的生活 搞的清單當然要支持,其中有一些要解釋一下:

1. 「有不止一個 Matters 帳號」是因為要搞 【社區活動】聖誕佳節・創作即慈善・馬特市作者挖寶 活動, 「從 Matters 提領港幣且付 100 港幣手續費」也是因為這個原因。

2. 我「舉辦社區活動」而且有不同款式:

3. 不「成為圍爐爐主」因為我是話題苦手。

4. 「進行筆戰」只是因為被 cue,我個人非常討厭事非,十分享受現時馬特市難得的寧靜。

5. 「被炎上」應該是『群起攻之』的意思?沒有試過亦不想試。

6. 不能「參加每週五早上 Matters 的共學會」好像是因為沒有參加第一次於是以後的就不參加的樣子(儲齊一套的概念?)

7. 我有詢問過 Matty 某些情況是否有問題,但是未到需要「提起過訴訟」的程度。

8. 填空題:在疫情爆發之前我參加過馬特市舉辦的實體活動,地點在塔冷通心靈書舍,我覺得這件事是最特別的!

喜歡我的文章嗎?
別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

CC BY-NC-ND 2.0 版權聲明

成就達成!分享你的「Matters 成就清單」(還有小紅包)

15

看不過癮?

一鍵登入,即可加入全球最優質中文創作社區